تماس 02634457743
تماس 02634457743

ویدیو گرام

مصاحبه با مدیر تولید شیشه کاوه فلوت

گفتگوها و نظرات مدیر تولید و مدیر اجرایی کارخانه شیشه کاوه فلوت، جناب آقای رسا رخشانی، درباره نرم افزار ERP شرکت سپهر رایان را با یکدیگر می‌خوانیم:

مهندس شریفی از کارخانجات شیشه قزوین

گفتارهای ارزشمند آقای مهندس شریفی درباره عملکرد و قابلیت‌های نرم‌افزار مدیریت تولید یکپارچه "سپهر رایان سپنتا" در کارخانجات شیشه قزوین:

نظرسنجی مدیران و مسئولان کارخانجات شیشه قزوین

نظرسنجی مدیران و مسئولان کارخانجات شیشه قزوین درباره استفاده مداوم از نرم‌افزارهای یکپارچه از شرکت نرم‌افزاری سپهر رایان از سال ۱۳۹۸ تاکنون

توضیحات جامع آقای مهندس تقی زاده درباره نرم‌افزار مدیریت تولید

توضیحات جامع آقای مهندس تقی زاده درباره نرم‌افزار مدیریت تولید شرکت سپهر رایان از جمله نرم‌افزار یکپارچه، مالی و خزانه، منابع انسانی، برنامه‌ریزی تولید،

معرفی نرم افزار حقوق دستمزد و حضور غیاب سپهر

نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد سپهر توسط متخصصین شرکت سپهر طراحی و تولید شده وکاملا یکپارچه با نرم افزارهای مدیریت و برنامه‌ریزی تولید و ... می‌باشد.

The process of implementing Sepehr production management software in glass

The health of engineer Rasa Rakhshani, the executive director of Kaveh Flut factory, about Sepehr industrial automation software and Sepehr Ryan Sepenta company.

Sharif engineer from Qazvin Glass Factory

Sharif engineer from Qazvin Glass Factory

دسته بندی‌ها